Tervetuloa kalatalousalueen kotisivuille!

Kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tarkoitus ja tehtävät on määritelty kalastuslain 23 ja 24 §:ssä seuraavasti:

  • kehittää alueensa kalataloutta;
  • edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi;
  • kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu alueellaan;
  • käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta sekä
  • hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta

Kallaveden kalatalousalue sijaitse sijaitsee Vuoksen vesistön yläosassa Kuopion pohjoispuolella olevista Kallansilloista, Vehmersalmelle ja Leppävirran Konnuskoskille. Alueella on kaksi selvästi erottuvaa allasta: Puutossalmen pohjoispuolella sijaitseva Etelä-Kallavesi ja eteläpuolella sijaitseva allaskokonaisuus Sotkanselkä, Koirus- ja Konnusvesi. Alueen vesipinta-ala on noin 34 900 ha. Erikoisuutena on Kuopion kaupungin Etelä-Kallavedellä omistamat vesialueet yhteensä noin 7 300 ha. Kalatalousalueella on 147 osakaskuntaa ja 62 yksityistä vesialueen omistajaa. Alue on pääosin karurantaisten saarten ja niemien rikkoma. Alueen halki kulkee syväväylä Kuopion Kumpusaareen sekä Siilinjärvelle, joita pidetään auki myös talvisaikaan ja on siten huomioitava talvella jäällä liikuttaessa.

Suojaisat lahdelmat ja toisaalta laajat selkävedet tarjoavat monille kalalajeille suotuisat lisääntymis- ja elinolosuhteet. Etelä-Kallavedellä kuhakanta on vahva. Vuosina 2021 ja 2022 ammattikalastuksen kuhasaalis Etelä-Kallavedellä ylitti kiloissa muikun kilosaaliin, vaikka alueella kalastaa kaksi trooliparia. Myös haukea, ahventa ja lahnaa esiintyy melko runsaasti. Myös Puutossalmen eteläpuolella Koirus-Sotkalla kuhakanta on hyvä, mutta haukikanta on selvästi vahvempi, kuin Etelä-Kallavedellä. Lohikaloja alueella saadaan satunnaisesti ja muikkukanta vaihtelee vuosittain ja alueen eri osien välillä voimakkaasti. Kalakantojen kehityksen seuranta toteutetaan molemmilla altailla ammattikalastuksen saalisseurannalla. Graafiset esitykset löytyvät Hallinto-sivulta kalatalousalueen kokousten liitepaketin toimintakertomuksesta.

Kalatalousalueella astui 1.1.2023 voimaan ELY-keskuksen säätelypäätös Etelä-Kallaveden ja Koirus – Sotkan järvialtaille, jonka mukaan:

  • Verkkokalastus yli kymmenen metrin (10 m) syvyisillä vesialueilla on kielletty 1.8. – 14.6. välisenä aikana solmuväliltään alle 55 mm verkoilla, pois lukien muikun verkkokalastus, Kuopion, Leppävirran ja Siilinjärvien kuntien alueilla sijaitsevilla Etelä-Kallaveden ja Koirus – Sotkan järvialtailla.
  • Kalastaminen seisovilla pyydyksillä kielletään Kallansiltojen aukkoalueilla.
  • Kielto ulottuu saman sisältöisenä Tavinsalmi – Kallavesi kalatalousalueen puolelle.
  • Kaikki kalastus kielletään hauen kutualueella Kallaveden Luhastensalon lahdessa 1.4. – 30.6. välisenä aikana

Säätelypäätökseen liittyvät kartat löydät täältä.

Kallaveden kalatalousalue on tyypillistä suomalaista järvimaisemaa kauneimmillaan. Siellä voi kokea aidon ja alkuperäisen luonnon läheisyyden ja seurata vaikkapa kalasääsken päivittäisiä toimia tekopesissään. Etelä-Kallavedeltä löytyy Kuopion kaupungin ylläpitämä veneilijöille tarkoitettu palveluverkosto, johon kuuluu maksuttomia rantautumispaikkoja, tulipaikkoja, laavuja ja kalamajoja https://www.kuopio.fi/laavut-ja-kalamajat. Vuonna 2022 valmistui Hietasaloon 100 m2 kota, jota voi vuokrata myös yksityiskäyttöön https://www.kuopio.fi/kohteet/hietasalon-kota/.